قسمت دوم برنامه ساعتی با 4U - علی مرشدی | برای مشاهده ادامه توضیحات روی نمایش بیشتر کلیک کنید .

برنامه جذاب ساعتی با 4U با علی مرشدی برنامه ای اجتماعی ، که هر هفته مسائل مربوط به تلویزیون های ایرانی را بررسی میکند و همچنین میکوشد تا تعاملی میان ایران مقیم ترکیه ایجاد کند .